Fantastinio vizualiojo meno konkurso taisyklės

Viršuje matote vieną pernykščio meno konkurso nugalėtojų – Roko Mikučio fantastinio filmo plakatą „Laumė”. Šiemet kviečiame į konkursą laisva tema!

 1. Konkurso tema – fantastinis vizualusis menas, kitaip tariant, laisva. Fantastikos apibrėžimą paliekame dalyvių supratimui.
 2. Konkurso pradžia – 2019 sausio 28 d., pabaiga – 2019 kovo 31 d. 23 val. 59 min. 59 s. (Lietuvos laiku).
 3. Konkursinius darbus siųskite adresu lituanicon@gmail.com, temoje įrašykite „Vizualiojo meno konkursui“.
 4. Prie atsiunčiamo darbo galima pridėti neilgą (iki 500 spaudos ženklų) aprašymą, kuris bus skelbiamas kartu su darbu. Organizatoriai pasilieka teisę nepriimti darbų, kurie pažeidžia LR įstatymus, skatina neapykantą ar kitus blogus dalykus.
 5. Konkurse gali dalyvauti visi norintys asmenys, išskyrus festivalio „Lituanicon” organizatorius.
 6. Konkursinis darbas turi būti fantastinis vaizduojamosios dailės (išskyrus skulptūrą) darbas. Formatas, stilistika ir atlikimo būdas neribojami. Tai gali būti ir tradicinio, ir skaitmeninio meno kūrinys, gali būti mišinys. Siunčiant darbą, prašome nurodyti atlikimo techniką.
 7. Konkurse dalyvaujantis darbas negali būti kur nors publikuotas anksčiau ar dalyvavęs kokiame nors kitame konkurse.
 8. Už plagiavimą konkurso dalyvis šalinamas be teisės siųsti kitą kūrinį, kiti jo kūriniai dalyvaujantys konkurse, net jei buvo publikuoti, yra šalinami iš konkurso. Apie tai pranešama konkurso dalyviui.
 9. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas ir neapmokamas, t.y. už atsiųstus bei publikuotus darbus honoraras nemokamas. Konkursas yra nekomercinis, turintis tikslą skatinti pradedančius ir jau pažengusius menininkus kurti.
 10. Jei autorius nori atsiimti savo darbą iš konkurso, jis gali tai padaryti ne vėliau, nei konkursas baigiamas ir prasideda balsavimas.
 11. Visi konkursiniai darbai bus skelbiami tinklalapyje www.lituanicon.lt bei Lituanicon puslapyje „Facebook“ tinkle. Darbus skelbti pradėsime ne vėliau nei balandžio 2 dieną. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir kitur, nurodydami jų autorystę.
 12. Vienas autorius gali atsiųsti iki penkių darbų.
 13. Siųsdami savo kūrinius į konkursą, sutinkate su visomis konkurso sąlygomis.
 14. Atsiųstus kūrinius vertins publika, spausdami „patinka“ ar kitaip pozityviai reaguodami Lituanicon puslapyje „Facebook“ tinkle.
 15. Geriausi darbai gali būti eksponuojami konvento Lituanicon XXX metu.
 16. Konkurso rezultatai bus skelbiami puslapyje www.lituanicon.lt bei Lituanicon „Facebook“ puslapyje. Laureatai informuojami asmeniškai.
 17. Prizai laureatams bus paskelbti vėliau.

Author: Lituanicon