Posted in Naujienos Pranešėjai

Lituanicon XXX apsilankys ir senieji fantastikos liūtai

Trisdešimtajame Lituanicone dalyvaus Henry Lion Oldie! Henry Lion Oldie – dviejų ukrainiečių rašytojų – Oleg Ladyženskij ir Dmitrij Gromov –…